GDPR

Fisticboutique.ro este o platformă deținută de FISTIC BOUTIQUE FAMILY SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul Jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Calea Lui Traian, Nr.81, Parter, Camera 3, Bl.S20, Sc.D, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J38/117/2024, cod unic de înregistrare RO
49570624, având următoarele date de contact la care ne puteți transmite cereri/sesizări/reclamanții privind protecția datelor:

E-mail: info@fisticboutique.ro
În atenția: Manuela Dumitru
Subiect: Protecția datelor
Politica de confidențialitate GDPR are sarcina de a vă informa, proteja informațiile personale și de a le prelucra în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare, „Regulamentul”).

Prezenta politică vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță. Pentru o mai bună înțelegere a prezentei Politici, vă rugăm să aveți în vedere că următorii termeni au un sens specific:

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana vizată: Persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal;

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoana împuternicită de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Identificatori online: Adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice;

Datele personale prelucrate de fisticboutique.ro

– Date cu caracter personal ale vizitatorilor: Identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea cu platforma fisticboutique.ro și cu privire la dispozitivul de pe care aceasta este accesată, prin intermediul cookie, în cazul în care Politica privind cookies a fost acceptată. Printre aceste pot fi stocate, pentru durata sesiunii de utilizare a platformei sau pentru o durată mai mare, modalitatea și timpul în care utilizați platforma, locația, activitatea dumneavoastră în cadrul platformei/online, momentele în care platforma a fost accesată sau părăsită, adresă IP.

– Date cu caracter personal ale Utilizatorilor: În general, platforma fisticboutique.ro se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc sa achizitioneze produse create de noi sau colaboratorii nostri și nu are drept element determinant în modalitatea sa de funcționare datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în momentul înregistrării unui Utilizator, prelucrăm următoarele data cu caracter personal:
Date generale de identificare – prenume și nume;
Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;
Date bancare – este posibil, dar nu necesar, ca prin intermediul procesatorului de plăți Netopia sau Smartbill să procesăm datele bancare în scopul emiterii documentelor de natură contabilă și arhivării acestora;
Date privind comentariile si review-urile produselor;

– Toate celelalte date cu caracter personal care sunt prelucrate în cazul vizitatorilor, respectiv identificatori online și alte informații cu privire la interacțiunea cu platforma fisticboutique.ro și cu privire la dispozitivul de pe care aceasta este accesată, prin intermediul cookie, în cazul în care Politica privind cookies fost acceptată. Printre aceste pot fi stocate, pentru durata sesiunii de utilizare a platformei sau pentru o durată mai mare, modalitatea și timpul în care utilizați platforma, activitatea dumneavoastră în cadrul platformei / online, momentele în care platforma a fost accesată sau părăsită, adresă IP;

– Date cu caracter personal ale Reprezentanților persoanelor juridice: date generale de identificare – prenume și nume; Date de contact – numărul de telefon, adresa de e-mail;

– Date cu caracter personal ale Solicitanților de informații/petenților: date generale de identificare – prenume și nume; date de contact – numărul de telefon sau adresa de e-mail la alegerea Solicitantului.

Temeiul și scopul prelucrării datelor dumneavoastră

În temeiul executării contractului de prestări servicii din partea societății informaționale sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului (încheierea contractului are loc în momentul în care dobândiți statutul de Utilizator, conform celor menționate în Termeni și Condiții).

Atunci când utilizați platforma, aceasta procesează datele personale comunicate, respectiv cele menționate anterior privind Utilizatorul, cu scopul de a vă notifica că am recepționat cererea dumneavoastră privind crearea/modificarea datelor contului de Utilizator și de a vă informa cu privire la statutul/starea acestora prin e-mail (prelucrare automată).

În temeiul îndeplinirii unei obligații legale care ne revine prelucrăm datele Utilizatorului: cu scopul emiterii facturii fiscale, obligație legală care ne revine în temeiul art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; cu scopul păstrării documentelor contabile, inclusiv a documentelor justificative, obligație legală care ne revine în temeiul Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea și datele cu caracter personal comunicate procesatorului de plăți, pentru a înregistra în evidențele noastre contabile documentul justificativ al plății.

În baza consimțământului aplicabil și în cazul prelucrării datelor personale anterior menționate, în măsura în care ați acceptat să primiți comunicări de natură comercială, inclusiv newsletter, și/sau politica privind cookies, utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru transmiterea conținutului platformei (Anunțuri) sau alte informații relevante privind serviciile fisticboutique.ro și identificatorii online constând în cookies (prelucrare automată). Acordul dumneavoastră poate fi oricând retras și nu vor fi afectate prelucrările efectuate în baza consimțământului anterior retragerii sale. În baza interesului nostru legitim prelucrăm datele generale de identificare și adresa de e-mail sau numărul de telefon în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră cu privire la produsele noastre și, cele obținute prin intermediul cookie, cu scopul de a asigura realizarea scopului platformei, respectiv funcționare, statistică și marketing.

Către cine transmitem datele dumneavoastră

Pentru a vă oferi produsele noastre in cadrul platformei fisticboutique.ro, vom putea divulga datele dumneavoastră către partenerii noștri care, prin sprijinul lor, fac posibilă utilizarea platformei, cum sunt entitățile care facilitează marketingul sau analiza traficului (cum sunt Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, prin serviciile Google Analytics și doubleclick.net, (https://policies.google.com/privacy) și Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025 (https://www.facebook.com/about/privacy) prin cookies, în scop de asigurării rolului platformei, respectiv statistic și marketing), prestatorii de servicii de contabilitate și: NETOPIA Payments S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, dacă va fi cazul, în scopul procesării plăților (aceștia prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile NETOPIA (pentru care NETOPIA acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora, și sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate a acestora – https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/, și acestea, parcursul activităților de prelucrare, sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare. Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, prin serviciile Google Analytics și doubleclick.net, (https://policies.google.com/privacy) și Facebook Inc, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025 (https://www.facebook.com/about/privacy) prin cookies, în scop de asigurării rolului platformei, respectiv statistic și marketing.

Perioada prelucrării datelor

Prelucrăm și păstrăm datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru a ne atinge scopul și îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră și obligațiile legale de păstrare/arhivare, respectiv atât timp cât dețineți calitatea de Utilizator.

datele procesate în temeiul executării de vanzari de produse, pe toată durata relațiilor contractuale;
datele procesate în scop de facturare și documente justificative contabile vor fi păstrate pe o perioadă de 10/5 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
datele procesate în temeiul consimțământului vor fi prelucrate până la momentul în care veți alege să vă retrageți consimțământul sau datele nu ne mai sunt necesare;
datele procesate în temeiul interesului nostru legitim, cele obținute prin intermediul cookies, vor fi prelucrate pe o perioadă de maxim 2 ani, după care vor fi șterse.

Drepturile vizitatorilor / utilizatorilor

Dreptul la acces. Vă vom confirma dacă procesăm datele personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și următoarele informații: (a) scopurile prelucrării, (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; Prima copie a datelor personale este furnizată în mod gratuit. Pentru solicitarea de exemplare suplimentare putem percepe o taxă suplimentară rezonabilă, ținând seama de costurile administrative aferente.

Dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor. Dacă datele pe care le deținem sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respective să le completați. Aveți posibilitatea de a opera personal modificările necesare prin logarea în contul de Utilizator sau puteți formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare. Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră rectificarea sau completarea acestora. La solicitarea dumneavoastră vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de fi uitat. Ne puteți cere să ștergem informațiile personale și noi vom da curs solicitării, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale; vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului nostru legitim; datele au fost prelucrate în mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național; datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul. Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele ștergerea acestora. La solicitarea dumneavoastră vă vom informa care sunt destinatarii respectivi. Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor atunci când prelucrarea lor este necesară pentru: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal; în scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile: contestați exactitatea datelor – în acest caz vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor; prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor; nu mai avem nevoie de date în scopul prelucrării, dar datele prelucrate vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus prelucrării datelor în temeiul interesului nostru legitim și vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care prelucrarea datelor a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele doar după obținerea consimțământului, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus. Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat în vederea transmiterii lor către un alt operator de date, în următoarele situații: prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract între noi și dumneavoastră; prelucrarea datelor este efectuată prin mijloace automate. Vă vom furniza datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita ca datele personale să fie transmise direct operatorului indicat.

Dreptul la opoziție. Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor se realizează în temeiul interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În plus față de cele de mai sus, ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele personale în scopuri de marketing direct.

Dreptul la retragerea consimțământului. Dacă ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea informațiilor, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, iar noi vom înceta prelucrarea datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor datelor personale efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că prelucrarea datelor nu este conformă cu legislația in vigoare. Mai multe informații cu privire la ANSPDCP puteți obține accesând linkul http://www.dataprotection.ro/ .

Dreptul la o cale de atac judiciară. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

Pentru a ușura comunicarea dintre noi, și fără a vă restrânge dreptul de a sesiza ANSPDCP / alte autorități sau instanțele naționale în funcție de răspunsul nostru, vă rugăm ca orice cerere/reclamație să ne fie adresată prin e-mail, utilizând datele de contact menționate la începutul prezentei politici și noi, fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult 15 de zile de la data primirii cererii/reclamației vă vom răspunde motivat prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format. În măsura în care cererea este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 15 zile, cu informarea prealabilă.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuit. Cu toate acestea, în măsura în care cererile au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.